Fotot tagit från berghällan någon gång under 1940
OBS! att sågen ligger vid stranden nedanför där hyreshuset nu står
och att logen är kvar vid den så kallade lobacken
Det kan hända att fotografiet är ännu äldre för jag tror inte att järnvägsspåret är utlagt på banvallen
i så fall är det början av 1930

Börje Gunnar Einar Martin ?? Vet ej Rolf
Bröderna Sandberg förmodligen under 1940 talet

Börje Einar Betty Karl Gunnar Rolf Martin Siri Hilding Pedersen (Siris man) Lars Pedersen (barnbarn) till Karl & Betty
Hela Familjen Karl Sandberg med första barnbarnet Lars Pedersen
Är det någon som vet vad flickan som sitter mellan Börje & Betty heter ?
Hon är med på många foton