På denna plats har Jan o Anna-Lena Lundberg sitt hus Lilladan Mjölboa Bryggstun Anders Sandbergs hus Lillholmen
Fotografiet är tagit från den plats där Hans Sandberg har sitt hus och i riktning mot öster

Skrivet av Gustav Sandberg bror till Karl Sandberg
Texten finns på baksidan av tavlan

"Detta kort av Forsvik skall vara tagit omkring 1886-1890 av broder Ludvig som också gjort ramen
vid ett besök hos mina föräldrar. Ladan i förgrunden kallades lilladan sedan bryggstun med träbyggnad som kallades mjölboa. Bryggstun var i bortre ändan som synes av skorstenen. I mitten med farstu och bryggstukammare
andra änden kallades källarboa. Bryggstun var första huset som byggdes i Forsvik, troligen omkring 1850-60
På mangårdsbyggnaden norra gavel stod årtalet 1874"
Lund 25/2 1970 Gustav