Byafest 2003Kvällens Drottning som fyllde 80 År Anna Sandberg