Här kommer bilder från uppförandet av Stensele Kraftstation (NK7) under åren 1957 till 1960
Denna kraftstation medförde stora naturförändringar för byn Forsvik
Ett stort tack till Vattenfall Storuman som lånat ut bilderna


Detta är förmodligen vid starten av byggandet som inte började så braGamla älvfåran där kraftverket nu ligger

Vy över kraftverksbygget sett uppströms från Stensele
Det stora rutmönstrade hålet till vänster är vattenintaget till turbinen
den högra pelaren med dubbelstrålkastare på är mitt i mellan båda dammluckorna
Den svarta linjen tvärs över fotot är ungefärligen där normala vattennivån liggerSugrörsavslutning (vattenutlopp från kraftstationen)
De båda betongfundamenten på vänster resp.höger sida tillhörde flottningen
under 1980 talet blev detta bortrivet då flottningen upphördeSugrör vattenfyllt
Slutet på flottningsrännan där timmret landade innan det hamnade i kanalen
under 1980 talet blev detta bortrivet då flottningen upphördeObservera att det är full vattennivå nedströms krafstationen
Det betyder att kanalen i Nysele inte är öppnad ännuBild tagen från Blåvägen Vattenmagasin mot Stensele ej fyllt
Kall vinter
Obs! En provisorisk bro nedanför dammluckorna
Och framförallt färdsättet Chefen hade i slutet på 1950Kvarnbäcken
Bilden tagen från järnvägsbron och uppströms


Stensele kraftstation 2006
Dammen skall förstärkas
därför har pinnmotaget vid Byssträsket åter öppnats för att bryta bergHär skall ca 40 000 kubikmeter berg brytas
för att sedan fraktas och läggas som förstärkning nedströms dammen