Betty Sandberg Karl Sandberg Måste vara första barnet Siri till Karl & Betty Husbonden själv Anders Sandberg Detta måste nog vara Eva Sandberg (Mörtsell)
Förmodligen Anders Sandbergs släkt
känner bara till namnen på några få personer
För muspekaren över bilden för namn

Karl Sandberg Betty Granberg
Bröllop mellan Karl Sandberg & Betty Granberg


Betty Sandberg & Karl Sandberg med sitt första barn Siri