Välkommen till byn i Storumans kommun
                                        Här skall bjudas på gamla o nya minnen